ကြ်န္ေတာ္တို႔ လင္းပြင့္လက္မ်ား အမည္နဲ႔ အနုပညာအဖြဲ႔ေလးတစ္ခု ဖြဲ႔ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ ။

၀ထကလသ ၊ ေသာ့ ၊ X-စာ ၊ လမ္းၾကား ၁/၂  ၊ စတဲ့ Ebook ေလးေတြအျပင္
ျခစ္ရာ ၁ ၂ ၃ ၄ . . . စသည္ျဖင့္ ဆိုတဲ့ UG စာအုပ္ေလး တစ္အုပ္ ထြက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ ။

အခု ......... အြန္လိုင္းမဂၢဇင္းတစ္ခု တည္ေဆာက္လိုက္ပါတယ္ ။

ရသဦးစားေပး အြန္လိုင္းမဂၢဇင္းတစ္ခုအျဖစ္ လင္းပြင့္လက္မ်ားကစီစဥ္ျပီး ရပ္တည္မွာျဖစ္ပါတယ္ ။
၂၀၁၁ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ စမ္းသပ္ကာလအျဖစ္သတ္မွတ္ထားျပီး ၊ ၂၀၁၂ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းကစလို႔ အေကာင္းမြန္ဆံုး အေသသပ္ဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ဆက္လက္ၾကိဳးစားသြားဖို႔ ဆႏၵရွိပါတယ္ ။

ေ၀ဖန္အၾကံျပဳခ်င္ရင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၊ စာမူမ်ား ေပးပို႔ခ်င္ရင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ hoe.mgz@gmail.com သို႔ ေမးလ္ပို႔ဆက္သြယ္နိုင္ပါတယ္ ။

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ စာမူမ်ား ေပးပို႔လာပါက ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း ၾကိဳတင္အသိေပးအပ္ပါသည္ ။

                                                                                                                          ေလးစားစြာျဖင့္

                                                                                                                          လင္းပြင့္လက္မ်ား
                                                                                                                    (hands of enlingtenment)
 
www.mba-online-program.com